08A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Výmena 11 kusov okien na budove č.640/6 ul. Februárova (Stomatológia), Partizánske

Zverejnené: 25.11.2022

08. Predmet zákazky: Výmena 11 kusov okien na budove č.640/6 ul. Februárova (Stomatológia), Partizánske

Príloha č.2:  Náčrt okien

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  4.850,00 €

Zverejnené: 18.11.2022

07A. Výsledok verejného obstarávanie zákazky: Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek, budova SMM, n.o., Partizánske

Zverejnené 21.11.2022

07. Predmet zákazky: Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek, budova SMM, n.o., Partizánske

Príloha č.2:  Výkaz výmer

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  7.050,00 €

06A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Drobné stavebné práce v budove č. 640/6 ul. Februárová (Stomatológia), Partizánske

Zverejnené: 18.10.2022

06. Predmet zákazky: Drobné stavebné práce v budove č. 640/6 ul. Februárová (Stomatológia), Partizánske

Príloha č.2:  Výkaz výmer

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  4.750,00 €

Zverejnené: 4.10.2022

05A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Výmena okien (schodište) na budove č.686/4 ul. Nádražná, Partizánske

Zverejnené: 4.10.2022

05. Predmet zákazky: Výmena okien (schodište) na budove č.686/4 ul. Nádražná, Partizánske

Príloha č.2:  Náčrt okien

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  6.720,00 €

Zverejnené: 23.9.2022

04A.Výsledok verejného obstarávanie  zákazky: Výmena 8 kusov okien na budove č.640/6 ul. Februárova (Stomatológia), Partizánske

Zverejnené: 4.10.2022

04. Predmet zákazky: Výmena 8 kusov okien na budove č.640/6 ul. Februárova (Stomatológia), Partizánske

Príloha č.2:  Náčrt okien

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  4.999,00 €

Zverejnené: 23.9.2022

03A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Oprava a zateplenie strechy na prístavbe domu R. Jašíka 652, Partizánske

Zverejnené: 4.10.2022

03. Predmet zákazky: Oprava a zateplenie strechy na prístavbe domu R. Jašíka 652, Partizánske

Príloha č.2:  Výkaz výmer

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  9.990,00 €

Zverejnené: 16.9.2022

02A. Výsledok verejného obstarávania: Kúpa ojazdeného úžitkového SMV pre potreby SMM, n.o., Partizánske

Zverejnené: 13.6.2022

02. Predmet zákazky: Kúpa ojazdeného úžitkového SMV pre potreby SMM, n.o., Partizánske

Príloha č.1:  Cenová ponuka

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  9000,00 €

Zverejnené: 13.6.2022

01A. Výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska DS-ALFA, Partizánske

Zverejnené: 16.3.2022

01. Predmet zákazky: Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska DS-ALFA, Partizánske

Príloha č.2:  Výkaz výmer

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  12000,00 €

Zverejnené: 22.2.2022