17A. Výsledok verejného obstarávania  zákazky: Oprava a zateplenie strechy na prístavbe domu R. Jašíka 652, Partizánske 

Zverejnené: 10.12.2020

17. Predmet zákazky: Oprava a zateplenie strechy na prístavbe domu R. Jašíka 652, Partizánske 

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  3.200,00 €

Zverejnené: 3.12.2020

16A. Výsledok verejného obstarávania zákazky:  Rekonštrukcia striešky nad vstupom do pohostinstva v KD Návojovce

Zverejnené: 10.12.2020

16. Predmet zákazky:  Rekonštrukcia striešky nad vstupom do pohostinstva v KD Návojovce

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  1.250,00 €

Zverejnené: 3.12.2020

15A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Rekonštrukcia plynovej kotolne v budove Stomatológie ul. Februárova 640/6 Partizánske

Zverejnené: 25.11.2020

15. Predmet zákazky: Rekonštrukcia plynovej kotolne v budove Stomatológie ul. Februárova 640/6 Partizánske

Prílohy xlsx

Zverejnené: 16.11.2020

14A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Dodávka a výmena 15 ks plynových sporákov značky MORA na dome č. 173 ul. Škultétyho Partizánske

Zverejnené: 3.11.2020

14. Predmet zákazky: Dodávka a výmena 15 ks plynových sporákov značky MORA na dome č. 173 ul. Škultétyho Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  3.300,00 €

Zverejnené: 26.10.2020

13A. Výsledok verejného obstarávania zákazky:  Výmena plynového kotla na ÚK typ ATTACK 25kw na budove  SMM, n.o. Partizánske

Zverejnené: 3.11.2020

13. Predmet zákazky: – Výmena plynového kotla na ÚK typ ATTACK 25kw na budove  SMM, n.o. Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  2.080,00 €

Zverejnené: 26.10.2020

12A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Výmena 3 ks gamát KARMA BETA 5 na KD Návojovce (miestnosť VMČ)03

Zverejnené: 03.11.2020

12. Predmet zákazky: – Výmena 3 ks gamát KARMA BETA 5 na KD Návojovce (miestnosť VMČ)

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  1.665,00 €

Zverejnené: 26.10.2020

11A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Výmena zadných vchodových dverí s nadsvetlíkom – Veľká okružná 1107/15, Partizánske 

Zverejnené: 12.10.2020

11. Predmet zákazky: – Výmena zadných vchodových dverí s nadsvetlíkom – Veľká okružná 1107/15, Partizánske 

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  1.080,00 €

Zverejnené: 25.9.2020

10A. Výsledok verejného obstarávania zákazky:  Výmena 10 ks okien s balkónovými dverami – Družstevná 833/22, Partizánske

Zverejnené: 12.10.2020

10. Predmet zákazky: – Výmena 10 ks okien s balkónovými dverami – Družstevná 833/22, Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  4.954,00 €

Zverejnené: 25.9.2020

09A. Výsledok verejného obstarávania zákazky:  Cenová ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu rekonštrukcie objektu na ul. 1.mája 220/II, Partizánske 

Zverejnené: 12.10.2020

09. Predmet zákazky: – Cenová ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu rekonštrukcie objektu na ul. 1.mája 220/II, Partizánske 

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  2.220,00 €

Zverejnené: 25.9.2020

08A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Oprava a zateplenie strechy na prístavbe domu R. Jašíka 652, Partizánske 

Zverejnené: 22.9.2020

08. Predmet zákazky: – Oprava a zateplenie strechy na prístavbe domu R. Jašíka 652, Partizánske 

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  3.200,00 €

Zverejnené: 10.9.2020

07A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Rekonštrukcia striešky nad vstupom do pohostinstva v KD Návojovce

Zverejnené: 22.9.2020

07. Predmet zákazky: – Rekonštrukcia striešky nad vstupom do pohostinstva v KD Návojovce

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  1250,00 €

Zverejnené: 10.9.2020

06A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: I. časť  Výmena 6 ks okien na Oblastnom zdravotnom stredisku Veľké Bielice

– II. časť  Výmena 1 ks vchodových dverí na Oblastnom zdravotnom stredisku Veľké Bielice

Zverejnené: 22.9.2020

06. Predmet zákazky: – I. časť  Výmena 6 ks okien na Oblastnom zdravotnom stredisku Veľké Bielice

– II. časť  Výmena 1 ks vchodových dverí na Oblastnom zdravotnom stredisku Veľké Bielice

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  I. časť 2.000,00 €       II.časť 1.650,00 €

Zverejnené: 10.9.2020

05A. Výsledok verejného obstarávanie zákazky: Upratovacie služby – administratívna budova SMM, n.o., Partizánske 1217

Zverejnené: 17.6.2020

05. Predmet zákazky: – Upratovacie služby – administratívna budova SMM, n.o., Partizánske 

Hodnota zákazky s DPH (€) :  560,00 €/mesiac

Zverejnené: 3.6.2020

04A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: – Vybudovanie kanalizačnej prípojky na Zdravotné stredisko Bielická 370/4, Veľké Bielice

Zverejnené: 22.5.2020

04. Predmet zákazky: – Vybudovanie kanalizačnej prípojky na Zdravotné stredisko Bielická 370/4, Veľké Bielice

Príloha č. 1.xlsx (príloha č. 1. pdf.pdf)

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  4.300,00 €/mesiac

Zverejnené: 12.05.2020

03. Predmet zákazky: – Upratovacie služby – administratívna budova SMM, n.o., Partizánske 29. augusta 1191/51 Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  410,00 €/mesiac

Zverejnené: 27.04.2020

02A.  Výsledok verejného obstarávanie zákazky:  – Výmena dverí na poschodie KD Návojovce

Zverejnené: 12.5.2020

02. Predmet zákazky:  – Výmena dverí na poschodie KD Návojovce

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  1.337,00 €

Zverejnené: 27.04.2020

01A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Časť I. – Výmena okien, prízemie, nebytové priestory, R. Jašíka 652, PE

Časť II. – Výmena vchodových dverí, nebytové priestory, R. Jašíka 652, PE

Zverejnené: 12.5.2020

01. Predmet zákazky: Časť I. – Výmena okien, prízemie, nebytové priestory, R. Jašíka 652, PE

Časť II. – Výmena vchodových dverí, nebytové priestory, R. Jašíka 652, PE

Hodnota zákazky bez DPH (€) : Časť I. – 1.030,00 €

Časť II. – 1.830,00 €

Zverejnené: 27.04.2020