pdf

BYTY

V osobnom vlastníctve

NEBYTOVÉ PRIESTORY

Krátkodobé nájmy

pdf


pdf

pdf

pdf

Dlhodobé nájmy

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Dokumenty SMM

Štatút SMM

Štatút SMM- dodatok č.1

Štatút SMM – dodatok č.2