Výročná správa SMM za rok 2021

Výročná správa SMM za rok 2020

Výročná správa SMM za rok 2019

Výročná správa SMM za rok 2018

Výročná správa SMM za rok 2017

Výročná správa SMM za rok 2016

Výročná správa SMM za rok 2015

Výročná správa SMM za rok 2014

Výročná správa SMM za rok 2013

Výročná správa SMM za rok 2012

Výročná správa SMM za rok 2011