08. Výsledok verejného obstarávania zákazky:

Časť I. Poistenie mestských nájomných bytov

Časť II. Poistenie mestských nebytových priestorov

Zverejnené:21.12.2021

08. Predmet zákazky:

Časť I. Poistenie mestských nájomných bytov

Časť II. Poistenie mestských nebytových priestorov

Príloha č. 2

Príloha č.3

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  časť I. 3500,00 €     časť II. 4000,00 €

Zverejnené: 13.12.2021

 

07A. Výsledok verejného obstarávania zákazky:  Plynofikácia šatní FK Slovan Šimonovany

Zverejnené: 09.12.2021

07. Predmet zákazky:  Plynofikácia šatní FK Slovan Šimonovany

Príloha č. 2

Príloha č.3

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  13.500,00 €

Zverejnené: 03.12.2021

 

06A. Výsledok verejného obstarávania zákazky:  Výmena 3 kusov okien na bytovom dome Nábrežná 204/14 č.b. 13, Partizánske

Zverejnené: 29.10.2021

06. Predmet zákazky:  Výmena 3 kusov okien na bytovom dome Nábrežná 204/14 č.b. 13, Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  1.539,77 €

Zverejnené: 29.10.2021

 

05A. Výsledok verejného obstarávania zákazky:  Vypracovanie projektovej štúdie „Rekonštrukcia nevyužívaných nebytových priestorov na bytové jednotky“, Námestie SNP 210, Partizánske

Zverejnené: 28.10.2021

05. Predmet zákazky:  Vypracovanie projektovej štúdie „Rekonštrukcia nevyužívaných nebytových priestorov na bytové jednotky“, Námestie SNP 210, Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  1.500,00 €

Zverejnené: 19.10.2021

 

04A. Výsledok verejného obstarávania zákazky:  Oprava a zateplenie strechy na prístavbe domu R. Jašíka 652, Partizánske -opakované

Zverejnené: 29.07.2021

04. Predmet zákazky:  Oprava a zateplenie strechy na prístavbe domu R. Jašíka 652, Partizánske-opakované

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  3.600,00 €

Zverejnené: 12.07.2021

 

04A. Výsledok verejného obstarávania zákazky:  Oprava a zateplenie strechy na prístavbe domu R. Jašíka 652, Partizánske

Zverejnené: 28.6.2021

04. Predmet zákazky:  Oprava a zateplenie strechy na prístavbe domu R. Jašíka 652, Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  3.600,00 €

Zverejnené: 10.06.2021

 

03A. Výsledok verejného obstarávania zákazky:  Výmena 10 kusov okien na budove Februárová 640/6, Partizánske(Stomatológia)

Zverejnené: 24.6.2021

03. Predmet zákazky:  Výmena 10 kusov okien na budove Februárová 640/6, Partizánske(Stomatológia)

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  4.900,00 €

Zverejnené: 11.06.2021

 

02A. Výsledok verejného obstarávania zákazky:  Dodanie plastových okien a dverí v budove na ul. SNP 200/22, Partizánske (Cirkevná základná škola)

Zverejnené: 18.05.2021

02. Predmet zákazky:  Dodanie plastových okien a dverí v budove na ul. SNP 200/22, Partizánske (Cirkevná základná škola)

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  10.228,00 €

Zverejnené: 06.05.2021

 

01A. Výsledok verejného obstarávania zákazky:  Výmena okien na objekte Veľká okružná  1107/15, Partizánske (bývalá MŠ) – predná vstupová strana (9 ks) a štítová strana (6 ks)

01. Predmet zákazky:  Výmena okien na objekte Veľká okružná  1107/15, Partizánske (bývalá MŠ) – predná vstupová strana (9 ks) a štítová strana (6 ks)

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  4.820,00 €

Zverejnené: 04.03.2021