ZO OZ verejnej správy pri Mestskom úrade v Partizánskom

Kolektívna zmluva   | Platnosť do: 31.12.2020pdf

Posted on

Ing. Marta Tóthová

Zmluva   | Platnosť do: 31.03.2020pdf

Posted on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zmluva  | Platnosť do: neudáva sapdf

Posted on

EKO Cleaning Top, spol. s r.o.

Zmluva   | Platnosť do: 29.02.2020pdf

Posted on

EKO Cleaning Top, spol. s r.o.

Zmluva   | Platnosť do: 29.02.2020pdf

Posted on

Michaela Virágová

Zmluva o nájme bytu  | Platnosť do: 29.02.2020pdf

Posted on

ENVI – SOFT, s. r. o.

Dodatok č. 3   | Platnosť do: 30.11.2024pdf

Posted on

Edita Hunková

Zmluva o nájme bytu  | Platnosť do: 28.2.2020pdf

Posted on

Jozef Pihýk

Zmluva o nájme bytu  | Platnosť do: 29.02.2020pdf

Posted on

Miroslava Verešová

Zmluva o nájme bytu  | Platnosť do: 31.12.2019pdf

Posted on