Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta energetik