03. Predmet zákazky: „Údržbové čistenie a monitoring kanalizačných šácht“

Príloha č.1:  Zoznam objektov v správe SMM, n.o.,

Príloha č.2:  Návrh na plnenie kritérií

Príloha č.3:  Čestné vyhlásenie uchádzača

Príloha č.4:  Návrh zmluvy

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  19.000,00 €

Zverejnené: 14.4.2023

02. Predmet zákazky: Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby v nájomných bytoch a nebytových priestoroch

Príloha č.1:  Návrh na plnenie kritérií

Príloha č.2:  Zoznam bytových a nebytových priestorov

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  2.800,00 €

Zverejnené: 30.3.2023

01A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Výmena vchodových dverí na budove č.152/1 ul. Februárova Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  1.898,30 €

Zverejnené: 7.3.2023

01. Predmet zákazky: Výmena vchodových dverí na budove č.152/1 ul. Februárova Partizánske

Príloha č.2:   Náčrt dverí

Hodnota zákazky bez DPH (€) :  1.739,06 €

Zverejnené: 2.3.2023