18.Predmet zákazky: Poistenie mestských nájomných bytov a nebytových priestorov

Hodnota zákazky bez DPH (€) : Časť I. 2210,-€       Časť II. 3.134,- €

Zverejnené: 30.12.2019

18A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Poistenie mestských nájomných bytov a nebytových priestorov

Zverejnené: 21.01.2020

17.Predmet zákazky: Vyspravenie stien, náter stien a výmena PVC na budove č. 640/6 ul. Februárova I. poschodie – spoločné priestory (medzichodba)

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 1300,- €

Zverejnené: 22.11.2019

17A.Výsledok verejného obstarávania zákazky: Vyspravenie stien, náter stien a výmena PVC na budove č. 640/6 ul. Februárova I. poschodie – spoločné priestory (medzichodba)

Zverejnené: 2.12.2019

16.Predmet zákazky: Vyspravenie podlahy, demontáž a montáž PVC na budove č. 152 ul. Februárova II. poschodie miestnosť č. 7

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 1350,- €

Zverejnené: 22.11.2019

16A.Výsledok verejného obstarávania zákazky: Vyspravenie podlahy, demontáž a montáž PVC na budove č. 152 ul. Februárova II. poschodie miestnosť č. 7

Zverejnené: 2.12.2019

15.Predmet zákazky: Oprava chodby-vyspravenie stien, stropov maľba stien, stropov náter sokla na budove č.152 ul. Februárova II. poschodie nebytové priestory

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 1700,- €

Zverejnené: 22.11.2019

15A.Výsledok verejného obstarávania zákazky: Oprava chodby-vyspravenie stien, stropov maľba stien, stropov náter sokla na budove č.152 ul. Februárova II. poschodie nebytové priestory

Zverejnené: 2.12.2019

14.Predmet zákazky: Výmena okien SNP 200/22 Partizánske časť I. a výmena okien Rudolfa Jašíka 156 Partizánske časť II.

Hodnota zákazky bez DPH (€) : časť I. 9 900,-  €  časť II. 7100,- €

Zverejnené: 08.11.2019

14A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Výmena okien SNP 200/22 Partizánske časť I. a výmena okien Rudolfa Jašíka 156 Partizánske časť II.

Zverejnené: 15.11.2019

13. Predmet zákazky: Dodanie a výmena pomerových rozdeľovačov  tepla s možnosťou diaľkového  odpočtu kompatibilné so zbernicou dát MEMONIC na dome č. 945/20,20A ul. Februárova Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 4 755,12 €

Zverejnené: 07.11.2019

13A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Dodanie a výmena pomerových rozdeľovačov  tepla s možnosťou diaľkového  odpočtu kompatibilné so zbernicou dát MEMONIC na dome č. 945/20,20A ul. Februárova Partizánske

Zverejnené: 15.11.2019

12. Predmet zákazky: Oprava vonkajších schodov v objekte R. Jašíka 652 nebytové priestory, vybúranie schodov, zhotovenie bezbariérového nájazdu so zábradlím, výmena keramickej protišmykovej a mrazuvzdornej dlažby, odvoz sutiny na skládku.

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 3 686,00 €

Zverejnené: 25.09.2019

12A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Oprava vonkajších schodov v objekte R. Jašíka 652 nebytové priestory, vybúranie schodov, zhotovenie bezbariérového nájazdu so zábradlím, výmena keramickej protišmykovej a mrazuvzdornej dlažby, odvoz sutiny na skládku.

Zverejnené: 8.10.2019

11. Predmet zákazky: Dodanie a výmena hlavných vchodových dverí Družstevná 833, s murárskymi prácami, panel so 48 schránkami, magnetický zámok zvonku na čip a tlačidlo zvnútra, v počte 55 ks čipov (Al profil s bezpečnostným sklom)

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 4 750,00 €

Zverejnené: 24.09.2019

11A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Dodanie a výmena hlavných vchodových dverí Družstevná 833, s murárskymi prácami, panel so 48 schránkami, magnetický zámok zvonku na čip a tlačidlo zvnútra, v počte 55 ks čipov (Al profil s bezpečnostným sklom)

Zverejnené: 8.10.2019

10. Predmet zákazky: Dodanie a montáž hlavných vchodových dverí z Al plastu do hospodárskej budovy Veľká okružná 1107 Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 2 338,73

Zverejnené: 05.09.2019

10A. Výsledok verejného obstarávania  zákazky: Dodanie a montáž hlavných vchodových dverí z Al plastu do hospodárskej budovy Veľká okružná 1107 Partizánske

Zverejnené: 17.09.2019

09. Predmet zákazky: Dodanie a montáž hliníkových dverí do sály KD Návojovce

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 1 275,55

Zverejnené: 05.09.2019

09A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Dodanie a montáž hliníkových dverí do sály KD Návojovce

Zverejnené: 17.09.2019

08. Predmet zákazky: Dodanie a montáž kamerového systému na dom č. 208 ul. Nábrežná v počte kamier 8 ks s napájacím zdrojom,záznamovým zariadením a HDD pre záznam obrazu s príslušným inštalačným materiálom

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 1 519,20

Zverejnené: 03.09.2019

08A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Dodanie a montáž kamerového systému na dom č. 208 ul. Nábrežná v počte kamier 8 ks s napájacím zdrojom,záznamovým zariadením a HDD pre záznam obrazu s príslušným inštalačným materiálom

Zverejnené: 13.09.2019

07. Predmet zákazky: Dodanie a výmena 10 ks okien s balkónovými dverami s parapetami murárskymi a maliarskymi prácami zo 6 komorového profilu do bytov na dome č. 833/22 ul. Družstevná Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 4 990,-

Zverejnené: 22.08.2019

07A .Výsledok verejného obstarávania zákazky: Dodanie a výmena 10 ks okien s balkónovými dverami s parapetami murárskymi a maliarskymi prácami zo 6 komorového profilu do bytov na dome č. 833/22 ul. Družstevná Partizánske

Zverejnené: 05.09.2019

06. Predmet zákazky: Dodanie a montáž kamerového systému na dom č. 208 ul. Nábrežná v počte kamier 8 ks s napájacím zdrojom,záznamovým zariadením a HDD pre záznam obrazu s príslušným inštalačným materiálom

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 1.519,20

Zverejnené: 16.08.2019

06A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: zákazka zrušená

05. Predmet zákazky: Výmena vchod. dverí s AL výplňou, 3-bodovým zámkom + 10 kľúčov vrátane madla na budove č. 156 ul. R.Jašíka Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 1.735,00

Zverejnené: 11.07.2019

05A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Výmena vchod. dverí s AL výplňou, 3-bodovým zámkom + 10 kľúčov vrátane madla na budove č. 156 ul. R.Jašíka Partizánske

Zverejnené: 22.07.2019

04. Predmet zákazky: Výmena 3 ks okien v ordinácii a čakárni zdravotného strediska V.Bielice

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 1.125,00

Zverejnené: 27.06.2019

04A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Výmena 3 ks okien v ordinácii a čakárni zdravotného strediska V.Bielice

Zverejnené: 09.07.2019

03. Predmet zákazky: Demontáž 12 ks plynových kachiel (gamát) v KD Návojovce – hlavná sála a montáž 6 ks plynových kachiel (gamát) na ľavej strane, vrátane úpravy rozvodov plynu a dodania spotrebného materiálu

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 3.291,67

Zverejnené: 14.06.2019

03A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Demontáž 12 ks plynových kachiel (gamát) v KD Návojovce – hlavná sála a montáž 6 ks plynových kachiel (gamát) na ľavej strane, vrátane úpravy rozvodov plynu a dodania spotrebného materiálu

Zverejnené: 25.06.2019

02. Predmet zákazky: Dodanie bytových vodomerov TÚV a SV s možnosťou diaľkového odpočtu (rádiomodul) a 2 ks zbernice na dom č. 945/20, 20A ul. Februárová

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 4.208,30

Zverejnené: 07.05.2019

02A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Dodanie bytových vodomerov TÚV a SV s možnosťou diaľkového odpočtu (rádiomodul) a 2 ks zbernice na dom č. 945/20, 20A ul. Februárová

Zverejnené: 16.05.2019

01. Predmet zákazky: Výmena vchodových dverí Nádražná 686, Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 1.789,52

Zverejnené: 11.02.2019

01A. Výsledok verejného obstarávania zákazky: Výmena vchodových dverí Nádražná 686, Partizánske

Zverejnené: 25.02.2019