12. Predmet zákazky:Výmena okien na podeste schodiska na dome R. Jašíka 156 Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 2 273,23

Zverejnené: 23.10.2018

 

11. Predmet zákazky:Výmena schodišťových okien 4 ks na dome Družstevná č. 833 Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 2 036,-

Zverejnené: 19.09.2018

 

10. Predmet zákazky:Výmena pivničných okien na dome č. 156 ul. R. Jašíka Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 2 480,-

Zverejnené: 13.08.2018

 

09. Predmet zákazky:Výmena vchodových dverí do domu č. 652 ul. R. Jašíka Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 2 050,-

Zverejnené: 13.08.2018

 

08. Predmet zákazky:Výmena zadných vchodových dverí Poliklinika Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 1 874,72

Zverejnené: 12.07.2018

 

07. Predmet zákazky: Oprava a údržba chladiacej zostavy Nám. SNP 210 Partizánske – Potraviny

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 1 540,-

Zverejnené: 12.07.2018

 

06. Predmet zákazky: Výmena vestibulových dverí na I. ZŠ nám. SNP 200/22 Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 2 950,-

Zverejnené: 26.06.2018

 

05. Predmet zákazky: Výmena hlavných vchodových dverí R. Jašíka 156 Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 2 500,-

Zverejnené: 29.05.2018

 

04. Predmet zákazky: Výmena  balkónových dverí Stomatológia ul. Februárova Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 499,-

Zverejnené: 29.05.2018

 

03. Predmet zákazky: Výmena pivničných okien Škultétyho 173 Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 2 900,-

Zverejnené: 29.05.2018

 

02. Predmet zákazky: Kúpa úžitkového služobného motorového vozidla

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 12 175,-

Zverejnené: 17.04.2018

 

01. Predmet zákazky: Oprava strechy ŠK Slovan Šimonovany – Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 5 903,-

Zverejnené: 14.03.2018