10. Predmet zákazky: Výmena vstupných dverí do ObZS, Bielická 370/4, Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 948,67

Zverejnené: 15.11.2017

9. Predmet zákazky: Výmena vstupných dverí do budovy školy na Nám. SNP č. 200/22 v Partizánskom

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 2.499,67

Zverejnené: 15.11.2017

8. Predmet zákazky: Oprava strechy nad telocvičňou na Nám. SNP 200/22 Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 2.170,-

Zverejnené: 14.11.2017

7. Predmet zákazky: Maliarske práce v objekte Mestskej polikliniky na ul. Hrnčírikova 222/6, Partizánske.

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 3.464,50

Zverejnené: 7.11.2017

6. Predmet zákazky: „Vyvložkovanie komína a oprava dymovodov“ v objekte na ul. 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 1.900,-

Zverejnené: 9.10.2017

5. Predmet zákazky: Výmena okien v podkrovných bytoch a spoločnej chodbe domu č. 156 ul. R. Jašíka Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 5.100,-

Zverejnené: 25.8.2017

4. Predmet zákazky: Sanácia balkónov domu č. 945/20,20A ul. Februárova Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€) : 5.190,-

Zverejnené: 25.8.2017

3. Predmet zákazky: Oprava logií ( podlahy ) na dome č. 652 ul. R. Jašíka

Hodnota zákazky bez DPH (€): 1.922,10

Zverejnené: 30.03.2017

2. Predmet zákazky: Oprava logií ( podlahy ) na dome č. 173 ul. Škultétyho

Hodnota zákazky bez DPH (€): 1.889,-

Zverejnené: 30.03.2017

1. Predmet zákazky: Výmena predných schodiskových okien dom č. 173 Škultétyho

Hodnota zákazky bez DPH (€): 2.029,29

Zverejnené: 16.02.2017