7. Predmet zákazky: Výmena okien v 5 bytoch dom č. 156 ul. R. Jašíka

Hodnota zákazky bez DPH (€): 2 452,38

Zverejnené: 23.11.2016

6. Predmet zákazky: Výmena balkónových okien na schodišti dom č. 652 ul. R. Jašíka

Hodnota zákazky bez DPH (€): 1 854,47

Zverejnené: 02.11.2016

5. Predmet zákazky: Výmena schodiskových okien dom č. 173 ul. Škultétyho

Hodnota zákazky bez DPH (€): 2.882,24

Zverejnené: 30.09.2016

4. Predmet zákazky: Výmena schodiskových okien dom č. 156 ul. R. Jašíka

Hodnota zákazky bez DPH (€): 1.303,84

Zverejnené: 30.09.2016

3. Predmet zákazky: Výmena schodiskových okien dom č. 686 ul. Nádražná

Hodnota zákazky bez DPH (€): 1.904,75

Zverejnené: 30.09.2016

2. Predmet zákazky: Výmena kanalizačného potrubia v sociálnych zariadeniach školy na Nám. SNP 200/22 v Partizánskom

Hodnota zákazky bez DPH (€): 7.081,19

Zverejnené: 23.06.2016

1. Predmet zákazky: Stavebné práce -elektroinštalačné a kúrenárske práce v šatniach a soc. zariadení základnej školy na Nám. SNP 200/22 v Partizánskom

Hodnota zákazky bez DPH (€): 1.300,-

Zverejnené: 10.02.2016