1. Predmet zákazky: ———————

Identifikácia úspešného uchádzača: ——

Hodnota zákazky bez DPH (€): —— € …

Zverejnené : 01.01.2022