Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za I. štvrťrok 2019

 

1. Predmet zákazky: ———————

Identifikácia úspešného uchádzača: ——

Hodnota zákazky bez DPH (€): —— € …

Zverejnené : 00.00.2019