Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za II. štvrťrok 2018

 

1. Predmet zákazky: Oprava strechy ŠK Slovan Šimonovany – Partizánske

Identifikácia úspešného uchádzača: G-AMSI s.r.o.

Hodnota zákazky bez DPH (€): 5.903,26 € …

Zverejnené : 23.05.2018