Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za III. štvrťrok 2017

2. Predmet zákazky: Výmena okien v podkrovných bytoch a spoločnej chodbe domu č. 156 ul. R.Jašíka Partizánske

Identifikácia úspešného uchádzača: HOOP s.r.o.,Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, IČO 43817793

Hodnota zákazky bez DPH (€): 5 124,80

Zverejnené : 14.9.2017

1. Predmet zákazky: Sanácia balónov domu č. 945/20,20A ul. Februárova Partizánske

Identifikácia úspešného uchádzača: BAU – STAV plus Slovakia s. r. o., 29. augusta 1503/1A, Partizánske, IČO 46773665

Hodnota zákazky bez DPH (€): 5 115,15

Zverejnené : 14.9.2017