Súhrnná správa o zakázkach podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní za IV. štvrťrok 2015

4. Predmet zákazky: Montáž dorozumievacieho zariadenia na dome č. 1029/30,32,34,36 ul. Veľká okružná

Identifikácia úspešného uchádzača: Anton Belis – TONY, Bielická 152/64, Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€): 3.329,-

Zverejnené: 09.12.2015

3. Predmet zákazky: Zriadenie šatní a sociálnych zariadení v budove základnej školy na Nám. SNP 200/22 v Partizánskom

Identifikácia úspešného uchádzača: S-STAV, s. r. o., Klátová Nová Ves

Hodnota zákazky bez DPH (€): 12.616,32

Zverejnené: 02.12.2015

2. Predmet zakázky: Elektronický zabezpečovací systém

Identifikácia úspešného uchádzača: Selora s.r.o. Partizánske

Hodnota zákazky bez DPH (€): 2.699,-

Zverejnené: 04.11.2015

1. Predmet zakázky: Výmena okien za plastové v objekte SMM, n.o. Partizánske

Identifikácia úspešného uchádzača: Roman Raučina, o.z. Slovaktual

Hodnota zákazky bez DPH (€): 2.239,63,-

Zverejnené: 05.10.2015

Súhrnná správa o zakázkach podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní za III. štvrťrok 2015

1. Predmet zakázky: Výmena vchodových dverí V. Okružná 1029/30,32,34,36 v Partizánskom

Identifikácia úspešného uchádzača: VP plast, s.r.o.

Hodnota zákazky bez DPH (€): 5.921,60,-

Zverejnené: 28.8.2015

Súhrnná správa o zákazkach podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní za II. štvrťrok 2015

1. Predmet zakázky: Úprava ukotvenia stropu v kine Partizánske

Identifikácia úspešného uchádzača: AV MEDIA, a.s.

Hodnota zákazky bez DPH (€): 2.000,-

Zverejnené: 24.6.2015