Ponuka a možnosti využitia priestorov

Spoločenského centra Malé Bielice a Kultúrnych domov v Návojovciach a Šimonovanoch

Správa majetku mesta, n.o., Partizánske, ako hospodár spravujúci nehnuteľnosti, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Partizánske, ponúka na krátkodobý prenájom, ako napr. organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, ako napr. svadby, zábavy, spoločenské posedenia a životné jubileá, rôzne rodinné posedenia z príležitosti krstu, birmovky, pohrebnej hostiny (kar), školenia, prednášky atď., nasledovné priestory:

– Spoločenské Centrum Malé Bielice – kapacita 40 ľudí

– Kultúrny dom Návojovce – kapacita 60 ľudí

– Kultúrny dom Šimonovany – kapacita 60 ľudí

K dispozícii sú tiež kuchyne s kompletným vybavením.

Podmienky pre záujemcov o krátkodobý prenájom Spoločenského centra v Malých Bieliciach, Kultúrneho domu v Návojovciach a Kultúrneho domu v Šimonovanoch sú stanovené v Usmernení využívania nebytových priestorov (Kultúrne domy a Spoločenské centrum), hospodárom ktorých je Správa majetku mesta, n.o., Partizánske, na organizovanie spoločenských akcií.

Ceny za prenájom priestorov Spoločenského centra a Kultúrnych domov sú uvedené v cenníku služieb.

Kontakty:

Spoločenské Centrum Malé Bielice: Ing. Miriam Ručkayová –  0907 073 538, e- mail: miriam.ruckayova@gmail.com

Kultúrny dom Návojovce: Juraj Šimčík – 0905 248 086, e-mail: sim.juraj@gmail.com

Kultúrny dom Šimonovany: p. Lucia Dojčanová – 0902 062 550, e-mail: lucia.dojcanova@gmail.com

Dôležité dokumenty: http://smmpartizanske.sk/index.php/kd-navojovce/

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov | Usmernenie k _využívaniu nebytových priestorov | Cenník služieb

Zoznam objektov na krátkodobý prenájom:


Spoločenské Centrum Malé Bielice

Kultúrny dom Šimonovany

Kultúrny dom Návojovce