Správa majetku mesta, n.o., Partizánke

29.augusta 1191/51 , 958 01 Partizánske
IČO : 379 23 145
DIČ : 2022092963
IČ DPH : SK2022092963
E-mail:  smm@slovanet.sk


ZOZNAM ZAMESTNANCOV

Meno a priezviskoFunkciaEmailTelefón
Úsek riaditeľa
Lačný Branislav, Ing.riaditeľriaditel@smmpartizanske.sk038 28 517 26
0918 72 72 39
Vallová Vierareferent PAMsmm@slovanet.sk038 28 517 25
Priehoda František, Ing.energetikenergetik@smmpartizanske.sk038 28 517 17
Úsek ekonomický, správy bytov a nebytových priestorov
Škandík Jozef, Ing.vedúci úsekuekonom@smmpartizanske.sk038 28 517 24
0915 81 54 55
Benková Dana účtovníčkauctaren1@smmpartizanske.sk038 28 517 14
Smatanová Ľubica účtovníčkauctaren3@smmpartizanske.sk038 28 517 28
Látečková Iveta účtovníčkauctaren2@smmpartizanske.sk038 28 517 14
Belianská Zdenkareferentka-bytovébytove2@smmpartizanske.sk038 28 517 23
Jurčiaková Janareferentka-bytovébytove1@smmpartizanske.sk038 28 517 23
Martina Chrenková, Bc.referentka-bytovébytove3@smmpartizanske.sk038 28 517 13
Bridová Monika
Dzianová Miroslava
referentka - bytovémonika.bridova@smmpartizanske.sk038 28 517 19
Bartová Erikareferentka- nebytové priestorynebytove2@smmpartizanske.sk038 28 517 20
0919 38 29 12
Straková Janareferentka - pokladňa, skladpokladna@smmpartizanske.sk038 28 517 15
Úsek údržby bytov a nebytových priestorov
Marko Vladimírvedúci úseku038 28 517 30
0905 64 33 55
Valentejová Nadeždareferent údržbyudrzba@smmpartizanske.sk038 28 517 16
Mucha Pavolvodár0919 03 04 72
Grežďo Ľubomírvodár0919 16 85 89
Prochádzka Karolstolár0908 06 25 55
Olejka Mariánelektrikár0919 20 23 13

STRÁNKOVÉ DNI

Deňseptember - júnjúl - august
Pondelok7.00 – 11.00 12.00 – 14.007.00 – 11.00 12.00 – 14.00
Streda7.00 – 11.00 12.00 – 16.007.00 – 11.00 12.00 – 14.00
Piatok7.00 – 11.00 7.00 – 11.00
Od 01.01.2018 je budova v nestránkové dni (utorok a štvrtok) zatvorená.

Pohotovostná služba v mimopracovnom čase

Pondelok – Piatok :            15:00 – 20:00

Sobota – Nedeľa:               08:00 – 20:00

Vodár:

– Mucha Pavol  (0919 030 472) – od 1.12.2020 do 30.11.2021 zabezpečuje pracovnú pohotovosť od začiatku mesiaca do 15. dňa mesiaca
– Grežďo Ľubomír (0919 168 589) – od 1.12.2020 do 30.11.2021 zabezpečuje pracovnú pohotovosť od 16. dňa do posledného dňa mesiaca.

Elektrikár:

– Olejka Marián (0919 202 313)

Hlásenie porúch, oprava a servis zdvíhacích zariadení (výťahov)

– OTIS Výťahy, s.r.o.0800 131 415
– LADICKY s.r.o.0903 257 209


 


Kde nás nájdete?