Správa majetku mesta, n.o., Partizánke

29.augusta 1191/51 , 958 01 Partizánske
IČO : 379 23 145
DIČ : 2022092963
IČ DPH : SK2022092963
E-mail:  smm@slovanet.sk


Pohotovostná služba v mimopracovnom čase

Pondelok – Piatok :            15:00 – 20:00

Sobota – Nedeľa:               08:00 – 20:00

Vodár:

Grežďo Ľubomír (0919 168 589) – od 1.12.2019 do 30.11.2020 zabezpečuje pracovnú pohotovosť od začiatku mesiaca do 15. dňa mesiaca
Mucha  Pavol (0919 030 472)– od 1.12.2019 do 30.11.2020 zabezpečuje pracovnú pohotovosť od 16. dňa do posledného dňa mesiaca.

Elektrikár:

– Olejka Marián (0919 202 313)

Hlásenie porúch, oprava a servis zdvíhacích zariadení (výťahov)

– OTIS Výťahy, s.r.o.0800 131 415
– LADICKY s.r.o.0903 257 209


STRÁNKOVÉ DNI

Deňseptember - júnjúl - august
Pondelok7.00 – 11.00 12.00 – 15.006.00 – 11.00 12.00 – 14.00
Streda7.00 – 11.00 12.00 – 16.006.00 – 11.00 12.00 – 14.00
Piatok7.00 – 11.00 12.00 – 14.006.00 – 11.00 12.00 – 14.00
Od 01.01.2018 je budova v nestránkové dni (utorok a štvrtok) zatvorená.

ZOZNAM ZAMESTNANCOV

Meno a priezviskoFunkciaEmailTelefón
Úsek riaditeľa
Lačný Branislav, Ing.riaditeľriaditel@smmpartizanske.sk038 - 28 517 26
Vallová Vierareferent PAMsmm@slovanet.sk038 - 28 517 25
Priehoda František, Ing.energetikenergetik@smmpartizanske.sk038 - 28 517 17
Úsek ekonomický, správy bytov a nebytových priestorov
Machová Jarmila, Ing.vedúci úsekuekonom@smmpartizanske.sk038 - 28 517 24
Benková Dana účtovníčkauctaren1@smmpartizanske.sk038 - 28 517 14
Smatanová Ľubica účtovníčkauctaren3@smmpartizanske.sk038 - 28 517 28
Látečková Iveta účtovníčkauctaren2@smmpartizanske.sk038 - 28 517 14
Belianská Zdenkareferentka-bytovébytove2@smmpartizanske.sk038 - 28 517 23
Jurčiaková Janareferentka-bytovébytove1@smmpartizanske.sk038 - 28 517 23
Úradníčková Danareferentka-bytovébytove3@smmpartizanske.sk038 - 28 517 13
Bartová Erikareferentka- nebytové priestorynebytove2@smmpartizanske.sk038 - 28 517 20
Straková Janareferentka - pokladňa, skladpokladna@smmpartizanske.sk038 - 28 517 15
Úsek údržby bytov a nebytových priestorov
Marko Vladimírvedúci úseku038 - 28 517 30
Valentejová Nadeždareferent údržbyudrzba@smmpartizanske.sk038 - 28 517 16
Mucha Pavolvodár0919 030 472
Grežďo Ľubomírvodár0919 168 589
Prochádzka Karolstolár0908 062 555
Olejka Mariánelektrikár0919 202 313

Kde nás nájdete?