Správa majetku mesta, n.o., Partizánke

29.augusta 1191/51 , 958 01 Partizánske
IČO : 379 23 145
DIČ : 2022092963
IČ DPH : SK2022092963
E-mail:  sekretariat@smmpartizanske.sk


ZOZNAM ZAMESTNANCOV

Meno a priezviskoFunkciaEmailTelefón
Úsek riaditeľa
Lačný Branislav, Ing.riaditeľriaditel@smmpartizanske.sk038 28 517 26
0918 72 72 39
Vallová Vierareferent PAMsekretariat@smmpartizanske.sk038 28 517 25
Králová Gabriela, Ing.energetikenergetik@smmpartizanske.sk038 28 517 17
Úsek ekonomický, správy bytov a nebytových priestorov
Škandík Jozef, Ing.vedúci úsekuekonom@smmpartizanske.sk038 28 517 24
0915 81 54 55
Benková Dana účtovníčkauctaren1@smmpartizanske.sk038 28 517 14
Smatanová Ľubica účtovníčkauctaren3@smmpartizanske.sk038 28 517 28
Látečková Iveta účtovníčkauctaren2@smmpartizanske.sk038 28 517 14
Belianská Zdenkareferentka-bytovébytove2@smmpartizanske.sk038 28 517 23
0918 328 204 od 1.1.2022
Burgerová Vierareferentka-bytovébytove1@smmpartizanske.sk038 28 517 23
0918 328 204 od 1.1.2022
Martina Chrenková, Bc.referentka-bytovébytove3@smmpartizanske.sk038 28 517 13
0918 329 588 od 1.1.2022
Bridová Monika
Dzianová Miroslava
referentka - bytovémonika.bridova@smmpartizanske.sk038 28 517 19
0918 326 384 od 1.1.2022
Bartová Erikareferentka- nebytové priestorynebytove2@smmpartizanske.sk038 28 517 20
0919 38 29 12
Straková Janareferentka - pokladňa, skladpokladna@smmpartizanske.sk038 28 517 15
Úsek údržby bytov a nebytových priestorov
Marko Vladimírvedúci úseku038 28 517 30
0905 64 33 55
Úradníčková Danareferent údržbyudrzba@smmpartizanske.sk038 28 517 16
0918 326 947 od 1.1.2022
Mucha Pavolvodár0919 03 04 72
Grežďo Ľubomírvodár0919 16 85 89
Prochádzka Karolstolár0908 06 25 55
Olejka Mariánelektrikár0919 20 23 13

STRÁNKOVÉ DNI

Deňjanuár - december 
Pondelok7.00 – 11.00 12.00 – 14.00
Streda7.00 – 11.00 12.00 – 16.00
Piatok7.00 – 11.00
Od 01.01.2018 je budova v nestránkové dni (utorok a štvrtok) zatvorená.

 Pohotovostná služba v mimopracovnom čase

Pondelok – Piatok :            15:00 – 20:00

Sobota – Nedeľa:                08:00 – 20:00

Vodár:

– Grežďo Ľubomír (0919 168 589) –  zabezpečuje pracovnú pohotovosť od začiatku mesiaca do 15. dňa mesiaca
– Mucha Pavol  (0919 030 472) –  zabezpečuje pracovnú pohotovosť od 16. dňa mesiaca do posledného dňa mesiaca.

Elektrikár:

– Olejka Marián (0919 202 313)

Hlásenie porúch, oprava a servis zdvíhacích zariadení (výťahov)

– OTIS Výťahy, s.r.o.0800 131 415
– LADICKY s.r.o.0903 257 209


 


Kde nás nájdete?