Ponuka a možnosti využitia priestorov – Kultúrny dom v Šimonovanoch

Správa majetku mesta, n.o., Partizánske, ako hospodár spravujúci nehnuteľnosti, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Partizánske, ponúka na krátkodobý prenájom, ako napr. organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, ako napr. svadby, zábavy, spoločenské posedenia a životné jubileá, rôzne rodinné posedenia z príležitosti krstu, birmovky, pohrebnej hostiny (kar), školenia, prednášky atď., nasledovné priestory:

– Kultúrny dom Šimonovany – kapacita 60 ľudí

K dispozícii je tiež kuchyňa s kompletným vybavením.

Podmienky pre záujemcov o krátkodobý prenájom Kultúrneho domu v Šimonovanoch sú stanovené v Usmernení využívania nebytových priestorov (Kultúrne domy a Spoločenské centrum), hospodárom ktorých je Správa majetku mesta, n.o., Partizánske, na organizovanie spoločenských akcií.

Ceny za prenájom priestorov Kultúrneho domu je uvedená v cenníku služieb.

Kontakt

Kultúrny dom Šimonovany: p. Lucia Dojčanová – 0902 062 550, e-mail: lucia.dojcanova@gmail.com

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov | Usmernenie k _využívaniu nebytových priesotov | Cenník služieb