Ponuka a možnosti využitia priestorov – Spoločenského centra Malé Bielice

Správa majetku mesta, n.o., Partizánske, ako hospodár spravujúci nehnuteľnosti, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Partizánske, ponúka na krátkodobý prenájom, ako napr. organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, ako napr. svadby, zábavy, spoločenské posedenia a životné jubileá, rôzne rodinné posedenia z príležitosti krstu, birmovky, pohrebnej hostiny (kar), školenia, prednášky atď., nasledovné priestory:

– Spoločenské Centrum Malé Bielice – kapacita 40 ľudí

K dispozícii je  tiež kuchyňa s kompletným vybavením.

Podmienky pre záujemcov o krátkodobý prenájom Spoločenského centra v Malých Bieliciach sú stanovené v Usmernení využívania nebytových priestorov (Kultúrne domy a Spoločenské centrum), hospodárom ktorých je Správa majetku mesta, n.o., Partizánske, na organizovanie spoločenských akcií.

Ceny za prenájom priestorov Spoločenského centra je uvedená v cenníku služieb.

Kontakt

Spoločenské Centrum Malé Bielice:  Ing. Miriam Ručkayová  – 0907 073 538, e-mail: miriam.ruckayova@gmail.com

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov | Usmernenie k _využívaniu nebytových priestorov | Cenník služieb