Formulár žiadosti o pridelenie bytu v meste Partizánske

Aktualizácia žiadosti pre žiadateľa o mestský nájomný byt v meste Partizánske v zmysle § 3 bodu 1. VZN č. 3/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta Partizánske v platnom znení

Formulár návrhy na zlepšenie