Oznam – Správa majetku mesta, n.o., Partizánske, oznamuje že dňa 9.6.2023 bude budova SMM, n.o., od 10:00 hod. z technických príčin uzatvorená.

Správa majetku mesta, n.o., Partizánske, oznamuje že dňa 9.6.2023 bude budova SMM, n.o.,

od 10:00 hod. z technických príčin uzatvorená.

Posted on

Oznam o zmene cenníka údržby od 1.1.2023

pdf

Posted on

Oznam pre užívateľov nájomných bytov na ul. Nábrežná 205 a Nábrežná 208

SMM, n.o., Partizánske upozorňuje všetkých užívateľov mestských nájomných bytov na ul. Nábrežná 205 a Nábrežná 208, že pokiaľ sa budú oni, alebo ich deti správať asociálne, budú znečisťovať spoločné priestory domu, ako aj priestory okolo bytových domov a nebudú pravidelne mesačne uhrádzať nájomné a poplatky spojené s užívaním bytu, budú z bytov deložovaní. Takto uvoľnené byty nebudú pridelené novým nájomníkom, ale budú uzatvorené a zaplechované. Je teda na správaní všetkých užívateľov bytov v uvedených bytových domoch, či tieto domy budú naďalej obývať, alebo sa bytové domy uzatvoria a následne zbúrajú, tak ako Nábrežná 207 a Nábrežná 206.

Posted on

Oznam pre nájomníkov bytového domu na ul. Februárová 945/20-20A

SMM, n.o., Partizánske upozorňuje všetkých užívateľov nájomných bytov   na ul. Februárová 945/20 A, aby pri poruche výťahu volali poruchovú službu OTIS a aby sa nesnažili o opravu výťahu svojvoľne vypnutím a zapnutím hlavného vypínača výťahu, nakoľko po tomto zásahu nie je možné identifikovať príčinu poruchy výťahu.

Zároveň  upozorňujeme užívateľov bytov na ul. Februárová 945/20- 20 A na udržiavanie čistoty v priestoroch okolo bytového domu, nakoľko tieto sú značne znečistené. Pracovníci SMM, n.o., Partizánske vyčistia tieto priestory, ale pokiaľ sa situácia bude opakovať, SMM, n.o., Partizánske ukončí nájomný vzťah s užívateľom bytu, ktorý toto znečistenie spôsobí.

Posted on

Oznam pre majiteľov psov

SMM, n.o., Partizánske upozorňuje všetkých majiteľov psov na rešpektovanie Zákazu vstupu so psom do areálu budovy Stomatológie na Februárovej ulici a aby na venčenie využívali priestory na to určené.

Posted on

Od 01.01.2018 je budova v nestránkové dni (v utorok a štvrtok ) zatvorená.

Posted on