Polyfunkčná budova, Rudolfa Jašíka 156/4, Partizánske

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže  pdfpdf, 156 kB)

Posted on

Budova DS LUHY, ul. Nádražná 1071/26, Partizánske

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže  pdfpdf, 156 kB)

Posted on

Hospodárska budova – bývalá MŠ, Veľká okružná 1107/15

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže  pdfpdf, 156 kB)

Posted on

Polyfunkčná budova- Februárová 152/1

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže  pdfpdf, 156 kB)

Posted on

Budova DS ALFA, ul. Februárová 1478/2, Partizánske

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže  pdfpdf, 156 kB)

Posted on

Budova Stomatológie, ul. Februárova 640/6, Partizánske

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže  pdfpdf, 156 kB)

Posted on

Polyfunkčná budova, ul. Nám. SNP 210/30, Partizánske

Posted on

Mestská poliklinika, Hrnčírikova 222/6, Partizánske

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže  pdfpdf, 156 kB)

08

Posted on

Polyfunkčná budova, ul. R. Jašíka 652/14, Partizánske

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže  pdfpdf, 156 kB)

Posted on

Kultúrne stredisko Šimonovany, Šimonovianska 8/30

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže  pdfpdf, 156 kB)

Posted on