Garáže, Pod Šípkom, Partizánske

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže  pdfpdf, 156 kB)

Posted on

ul. 1.mája 220/2, Partizánske

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže  pdfpdf, 156 kB)

Posted on

DS ALFA, Februárová 1478/2, Partizánske

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže ( pdfpdf, 156 kB)

Posted on

Budova DS – LUHY, ul. Nádražná 1071/26

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže  pdfpdf, 156 kB)

Posted on

Bytový dom, ul. Februárova 945/20-20A

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže  pdfpdf, 156 kB)

Posted on

Polyfunkčný objekt, ul. R. Jašíka 156/4

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže  pdfpdf, 156 kB)

Posted on

Budova DS –LUHY, Nádražná 1071/26, Partizánske

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže pdf( pdf, 156 kB)

Posted on

Budova SC Malé Bielice, Kúpeľná 213/11, Partizánske

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže  pdfpdf, 156 kB)

Posted on

DS – ALFA, Februárova 1478/2, Partizánske

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže pdf( pdf, 156 kB)

Posted on

Polyfunkčná budova, ul. Februárová 152/1 – ukončená

Podmienky obchodnej verejnej súťaže ( pdfpdf, 156 kB)

Posted on