Hospodárska budova – bývalá MŠ, Veľká okružná 1107/15

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže  pdfpdf, 156 kB)

Posted on

Polyfunkčný objekt, ul. R. Jašíka 156/4

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže  pdfpdf, 156 kB)

Posted on

Budova DS –LUHY, Nádražná 1071/26, Partizánske

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže pdf( pdf, 156 kB)

Posted on

Budova SC Malé Bielice, Kúpeľná 213/11, Partizánske

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže  pdfpdf, 156 kB)

Posted on

DS – ALFA, Februárova 1478/2, Partizánske

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže pdf( pdf, 156 kB)

Posted on

Polyfunkčná budova, ul. Februárová 152/1 – ukončená

Podmienky obchodnej verejnej súťaže ( pdfpdf, 156 kB)

Posted on

Hospodárska budova – bývalá MŠ, ul. Veľká okružná 1107/15, Partizánske – ukončená

Posted on

Polyfunkčná budova, ul. R. Jašíka 652/14, Partizánske – ukončená

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže( pdfpdf, 156 kB)

Posted on

DS – ALFA, Februárová 1478/2, Partizánske – zrušená

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže ( pdfpdf, 156 kB)

Posted on

Bytový dom Škultétyho 173/10 – ukončená

– Podmienky obchodnej verejnej súťaže ( pdfpdf, 156 kB)

Posted on