Správa majetku mesta, n.o., Partizánske oznamuje, že počas trvania lockdownu je budova pre verejnosť uzatvorená.