– Podmienky obchodnej verejnej súťaže ( pdfpdf, 156 kB)