Na základe uznesenia vlády č. 77/2021 je predĺžený zákaz vychádzania a núdzový stav. Z tohto dôvodu bude až do skončenia núdzového stavu  budova Správy majetku mesta, n.o., Partizánske pre verejnosť uzatvorená.

Správa majetku mesta, n.o., bude vybavovať stránky telefonicky alebo elektronicky, osobne iba v nutných prípadoch na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru. Pre podávanie písomných podaní je pred budovou poštová schránka.