Zmluva o dielo č. 206452/2020   | Platnosť do: neudáva sa pdf