V záujme ochrany zdravia nájomníkov, vlastníkov bytov a nebytových priestorov a zamestnancov Správy majetku mesta, n.o., Partizánske, v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, budú v dňoch od 26.10.2020 – do ukončenia celoplošného testovania upravené stránkové dni nasledovne:

pondelok: 7:00 – 11:00 hod.

streda:      7:00 – 11:00 hod.

 V ostatné dni bude  administratívna budova SMM, n.o., Partizánske pre verejnosť uzamknutá.

Žiadame Vás, aby ste osobný kontakt obmedzili len na nevyhnutné prípady a využívali uvedenú telefonickú a e-mailovú komunikáciu:

Údržba:                                                     038 28 517 16, 038 28 517 30, udrzba@smmpartizanske.sk

Pokladňa:                                                  038 28 517 15

Nájomné byty:                                          038 28 517 13, bytove3@smmpartizanske.sk

Vlastnícke byty:                                        038 28 517 23, bytove2@smmpartizanske.sk

Nebytové priestory:                                  038 28 517 20, 0919 382 912, nebytove2@smmpartizanske.sk

Ďakujeme za porozumenie.