– Podmienky obchodnej verejnej súťaže pdf( pdf, 156 kB)