SMM, n.o., Partizánske upozorňuje všetkých užívateľov nájomných bytov   na ul. Februárová 945/20 A, aby pri poruche výťahu volali poruchovú službu OTIS a aby sa nesnažili o opravu výťahu svojvoľne vypnutím a zapnutím hlavného vypínača výťahu, nakoľko po tomto zásahu nie je možné identifikovať príčinu poruchy výťahu.

Zároveň  upozorňujeme užívateľov bytov na ul. Februárová 945/20- 20 A na udržiavanie čistoty v priestoroch okolo bytového domu, nakoľko tieto sú značne znečistené. Pracovníci SMM, n.o., Partizánske vyčistia tieto priestory, ale pokiaľ sa situácia bude opakovať, SMM, n.o., Partizánske ukončí nájomný vzťah s užívateľom bytu, ktorý toto znečistenie spôsobí.