Zmluva o poskytovaní služieb na zebezpečovanie zimnej údržby | Platnosť do: 28.02.2018 pdf