Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.23 | Platnosť do: neudáva sa pdf