Zmluva o nájme bytu   | Platnosť do: 31.07.2016pdf