Zmluva o nájme bytu   | Platnosť do: 31.01.2016pdf