Zmluva o nájme bytu   | Platnosť do: 31.08.2015pdf