Zmluva o nájme bytu  | Platnosť do:  28.02.2016pdf