Zmluva o nájme bytu  | Platnosť do:  31.07.2015pdf