Zmluva o nájme bytu  | Platnosť do:  30.04.2015pdf